დარეკვის წესები

მობილურიდან დარეკვის წესი

მობილურზე:5, ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK (5 99 XX XX XX OK)
ფიქსირებულ ქსელზე:0, ქალაქის კოდი, ნომერი და OK (0 32 XXX XX XX OK)
სილქნეტის ფიქსირებულ ქსელზე:570, ნომერი და OK (570 XX XX XX OK)
საზღვარგარეთ:00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK.
ან
სხვა საერთაშორისო კოდი, შემდეგ 00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK
უცხოეთის ფიქსირებული ქსელიდან მაგთიკომის მობილურ ქსელში:+ საქართველოს კოდი 995, ქალაქის ან ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK (+ 995 599 XX XX XX OK; +995 32 XXX XX XX OK,
+ 995 790 XX XX XX OK)

VoIP-იდან დარეკვის წესი

ფიქსირებულ ქსელზე:ერთი ქალაქის ფარგლებში: კოდის გარეშე, 7 ან 6-ნიშნა ნომრით; საქალაქთაშორისო ზარებზე: 0, ქალაქის კოდი, ნომერი;
მობილურის ნომრებზე:0 5, მობილური ოპერატორის კოდი და ნომერი;
მაგთი ფიქსზე:0 790 და ნომერი;
საზღვარგარეთ:00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის კოდი, ნომერი;

მაგთი ფიქსიდან დარეკვის წესი

მაგთი ფიქსი - მაგთი ფიქსი790 და ნომერი
მაგთი ფიქსი - მაგთი/ბალი/ბანი05 შემდეგ მობილური ნომრის ინდექსი (მაგ.: 99, 95, 91, და ა.შ.) და ნომერი
მაგთი ფიქსი - საქ. სხვა მობილური ოპერატორი05, ოპერატორის კოდი და ნომერი
მაგთი ფიქსი - თბილისი0322 და ნომერი
მაგთი ფიქსი - საქართველოს რეგიონი0, რეგიონის კოდი და ნომერი
მაგთი ფიქსი - უცხოეთი00, ქვეყნის კოდი, ქსელის კოდი და ნომერი
მაგთი/ბალი/ბანი საქართველო - მაგთი ფიქსი0790 დანომერი
უცხოეთი - მაგთი ფიქსი+995 790 დანომერი