უსადენო ტელეფონია

მაგთი ფიქსის წინასწარი გადახდის აბონენტები სარგებლობენ შემდეგი პირობებით:

  • ანგარიშზე თანხის არსებობის შემთხვევაში ნომერი აქტიური იქნება ბოლო გადახდიდან ან ბოლო ფასიანი ქმედებიდან 30 დღის განმავლობაში;
  • ანგარიშზე თანხის ამოწურვიდან 30 დღის განმავლობაში ისარგებლებთ შემომავალი ზარებით;
  • ამის შემდეგ, თუ არ შეავსებთ ანგარიშს, ნომერი ორმხრივად გაგეთიშებათ;
  • ორმხრივად გათიშვიდან 60 დღის შემდეგ ნომერი გაუქმდება.