მაგთი ფიქსის „ზერო“

მაგთი ფიქსიდან მაგთი ფიქსზე ისაუბრეთ შეუზღუდავად - 0 თეთრად!

დამატებითი ინფორმაცია
  • ტარიფის ჩართვა: *000 OK;
  • ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის ღირებულება: 1
  • ზარის წამოწყება - 5 თეთრი;
  • საქართველოს ყველა მობილურ ქსელზე: წუთი 10 თეთრი.
  • მომსახურების ვადის გასვლის შემდეგ, თუ ანგარიშზე გაქვთ საკმარისი თანხის, შეთავაზების საფასური ჩამოიჭრება ავტომატურად და მომსახურება გაგრძელდება მომდევნო თვესაც.
  • მომსახურების ვადის გასვლის შემდეგ, თუ ანგარიშზე საკმარისი თანხა არ გაქვთ, მომსახურება შეგიწყდებათ. აღდგენა შესაძლებელია ბალანსის შევსების შემდეგ, აქტივაციის კოდის ხელახალი აკრეფვით.