კოქტეილი 30

კოქტეილი 30

09 / თებერვალი / 2022

მეტი კომუნიკაციისთვის!

 • 3000 მბ მობილური ინტერნეტი
 • ულიმიტო წუთები საქართველოში
 • ულიმიტო SMS/MMS

ფასი: 30/30 დღე

გაიაქტიურე პაკეტი აპლიკაციით MyMagti
ან კოდით: 3030 OK

დამატებითი ინფორმაცია
 • ულიმიტო წუთები ვრცელდება მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
  საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებთან და ნომრებზე, რომლებიც იწყება კოდით +99544: წუთი - 24თ.;
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS-ებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“;
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე, ფასი: 1 წთ. - 35თ.;
 • თუ თქვენ უკვე სარგებლობთ რომელიმე კოქტეილით და გაიაქტიურებთ სხვა ან იმავე კოქტეილს, მოქმედი კოქტეილი და ერთეულები გაუქმდება;
 • კოქტეილის გააქტიურებიდან მისი ვადის გასვლამდე შესაძლებელია ნებისმიერი კომპონენტის შევსება (ერთეულების დამატება). ფასი განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით;
 • შესაძლებელია MB-ების, წუთებისა (გარდა შიდა წუთების) და SMS-ების მხოლოდ სტანდარტული ნომინალებით შევსება;
 • შევსება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ვადით, რაც არის დარჩენილი კოქტეილის ამოწურვამდე.