ოპტიკური ინტერნეტი
20 Mbps
30
30 დღე
30 Mbps
37
30 დღე
50 Mbps
50
30 დღე
100 Mbps
100
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
  • გადაიხადეთ 12 თვის სააბონენტო წინასწარ და მიიღეთ 20%-იანი ფასდაკლება;
  • გადაიხადეთ 6 თვის სააბონენტო წინასწარ და მიიღეთ 10%-იანი ფასდაკლება.

დაამატეთ სააბონენტოს 3 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე.

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი
პაკეტი10 Mbps20 Mbps30 Mbps50 Mbps100 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე:10203050100
მინიმალური სიჩქარე:2461020
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე:816244080
დაყოვნება:< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი:< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;
ჯიტერი:< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.