დროებით შეჩერება

თუ სარგებლოთ მაგთის IP ტელევიზიით, სახლის ინტერნეტით ან მაგთისატით,
გამოიყენეთ აპლიკაცია MyMagti და შეაჩერეთ სერვისის მიღება სასურველი ვადით.

დროებითი შეჩერების ღირებულებაა - 3 ლარი (30 დღე).

თუ სარგებლობთ როგორც ინტერნეტის, ასევე IPTV მომსახურებით, შეგიძლიათ, დროებით შეაჩეროთ როგორც ორივე მომსახურება ერთად, ასევე - მხოლოდ ერთ-ერთი.

დამატებითი ინფორმაცია
  • დროებით შეჩერების სერვისის მომენტალურად გასააქტიურებლად ისარგებლეთ აპლიკაციით MyMagti.
    ან რეგისტრირებული საკონტაქტო ნომრიდან დარეკეთ ცხელ ხაზზე.
  • აპლიკაციიდან მაგთისატის სერვისის დროებით შესაჩერებლად, MyMagti-ში დარეგისტრირებულ ძირითად მომხმარებელზე (user) უნდა დაიმატოთ მაგთისატის ნომერი.

11 00 11 - მობილური ქსელიდან
+995 32 217 00 00 - ნებისმიერი ქსელიდან
მაგთიკომის ქსელიდან ზარი უფასოა