ოპტიკური ინტერნეტი
03.08.22-დან მოქმედი პირობები იხილეთ

მომხმარებლები, რომლებიც სარგებლობენ 20 მბ/წმ-იანი პაკეტით, 03.08.22-დან ისარგებლებენ გაზრდილი სიჩქარით - 30 მბ/წმ, ფასი - 37 ლარი, ვადა - 30 დღე.
ასევე, მომხმარებლები, რომლებიც აქციის ფარგლებში სარგებლობენ 20 მბ/წმ-იანი პაკეტით - 25 ლარად, 03.08.22-დან ისარგებლებენ გაზრდილი სიჩქარით - 30 მბ/წმ, ფასი - 30 ლარი / 30 დღე. აქციის მოქმედების ვადა - 30.11.22-ის ჩათვლით.

განახლებული პაკეტები იხილეთ ბმულზე

20 Mbps
30
30 დღე
30 Mbps
37
30 დღე
50 Mbps
50
30 დღე
100 Mbps
100
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია

დაამატეთ სააბონენტოს 3 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე.

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი
პაკეტი10 Mbps20 Mbps30 Mbps50 Mbps100 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე:10203050100
მინიმალური სიჩქარე:2461020
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე:816244080
დაყოვნება:< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი:< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;
ჯიტერი:< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.