ოპტიკური ინტერნეტი
 • 30 Mbps
  37
  30 დღე
  50 Mbps
  50
  30 დღე
  100 Mbps
  100
  30 დღე
 • აქცია
  30 Mbps
  30
  30 დღე
  50 Mbps
  50
  30 დღე
  100 Mbps
  100
  30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი
პაკეტი30 Mbps50 Mbps100 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე:3050100
მინიმალური სიჩქარე:61020
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე:244080
დაყოვნება:< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი:< 3 %;< 3 %;< 3 %;
ჯიტერი:< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.