კოქტეილი

 • აქცია
  ყველაფერი ულიმიტო (დღე)
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  3
  1 დღე
  *201#
  აქცია
  ყველაფერი ულიმიტო (კვირა)
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  10
  7 დღე
  *207#
  აქცია
  ყველაფერი ულიმიტო (თვე)
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  45
  30 დღე
  *230#
  კოქტეილი 30
  3000 MB
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  30
  30 დღე
  კოქტეილი 25
  1000 MB
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  25
  30 დღე
  კოქტეილი 10
  1000 MB
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  10
  30 დღე
  კოქტეილი 5
  1000 MB
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  5
  7 დღე
 • 0 აქცია
  ინტერნეტი
  წუთები
  SMS
  მოქმედების ვადა
  დამატებითი ინფორმაცია
  • კოქტეილის შესაქმნელად უნდა აირჩიოთ მინიმუმ 2 კომპონენტი;
  • კოქტეილის შექმნისას (შეძენისას) მისი საფასური განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით;
  • შეძენილი ერთეულები არ ჯამდება და ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • წუთების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებით:
   • წუთები საქართველოში: მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
   • წუთები მაგთიკომში: მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით.
  • საქართველოს სხვა მიმართულებაზე მოქმედებს ტარიფი - 24 თეთრი/წუთი ან აბონენტის მიერ გააქტიურებული სხვა ტარიფი.
  • პაკეტით სარგებლობის ვადის გასვლის შემდეგ მოქმედებს სტანდარტული ტარიფი (24 თეთრი/წუთი) ან აბონენტის მიერ გააქტიურებული სხვა ტარიფი.
  • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ასევე კოდით +99544 დაწყებულ მიმართულებაზე;
  • პაკეტის ფარგლებში შეძენილი SMS/MMS ერთეულების არ გამოიყენება საერთაშორისო მიმართულბებზე.
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან;
  • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
  • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“;
  • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე, ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
  • აქცია „ყველაფერი ულიმიტო“ ძალაშია 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.