კოქტეილი

 • გაითვალისწინეთ, რომ 10.02.22-დან კოდებზე - 2525 ან 2552 - დარეკვით გააქტიურდება „კოქტეილი 30“. ამავე თარიღიდან აღარ იქნება შესაძლებელი „კოქტეილი 25“-ის ჩართვა. თქვენთვის სასურველი სხვა კოქტეილის შესარჩევად ეწვიეთ აპლიკაციას MyMagti.
  ასევე, 10.02.22-დან გაუქმდება "კოქტეილი 25"-ის ავტომატური განახლება და მის ჩანაცვლებას შეძლებთ „კოქტეილი 30“-ის ან თქვენთვის სასურველი სხვა პაკეტის ავტომატური განახლებით.
  იხილეთ მომსახურების ცვლილებისას აბონენტის უფლებების შესახებ ინფორმაცია.
  საკვირველი კოქტეილი
  4000 MB
  150 წთ
  9
  30 დღე
  *288#,*111#
  კოქტეილი 60
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  60
  30 დღე
  6060
  კოქტეილი 30
  3000 MB
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  30
  30 დღე
  3030
  კოქტეილი 25
  1000 MB
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  25
  30 დღე
  2525
  კოქტეილი 10
  1000 MB
  ულიმიტო
  წუთები მაგთის ქსელში
  ულიმიტო
  10
  30 დღე
  8181
  კოქტეილი 5
  1000 MB
  ულიმიტო
  წუთები მაგთის ქსელში
  ულიმიტო
  5
  7 დღე
  8585
 • 0 აქცია
  ინტერნეტი
  წუთები
  SMS
  მოქმედების ვადა
  დამატებითი ინფორმაცია
  • კოქტეილის შესაქმნელად უნდა აირჩიოთ მინიმუმ 2 კომპონენტი;
  • კოქტეილის შექმნისას (შეძენისას) მისი საფასური განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით;
  • შეძენილი ერთეულები არ ჯამდება და ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • წუთების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებით:
   • წუთები საქართველოში: მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
   • წუთები მაგთიკომში: მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით;
  • საქართველოს სხვა მიმართულებაზე მოქმედებს ტარიფი - 24 თეთრი/წუთი ან აბონენტის მიერ გააქტიურებული სხვა ტარიფი;
  • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ასევე კოდით +99544 დაწყებულ მიმართულებაზე;
  • პაკეტის ფარგლებში შეძენილი SMS/MMS ერთეულები არ გამოიყენება საერთაშორისო მიმართულბებზე;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან;
  • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
  • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“;
  • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე, ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
  • თუ თქვენ უკვე სარგებლობთ რომელიმე კოქტეილით და გაიაქტიურებთ სხვა ან იმავე კოქტეილს, მოქმედი კოქტეილი და ერთეულები გაუქმდება;
  • კოქტეილის გააქტიურებიდან კოქტეილის ვადის გასვლამდე პერიოდში შესაძლებელია ნებისმიერი კომპონენტის შევსება (ერთეულების დამატება);
  • შესაძლებელია MB-ების, წუთებისა (გარდა შიდა წუთების) და SMS-ების მხოლოდ სტანდარტული ნომინალებით შევსება;
  • შევსება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ვადით, რა ვადაც არის დარჩენილი კოქტეილის ამოწურვამდე;
  • კოქტეილის შევსების საფასური განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით.
 • კორპორაციული შერეული პაკეტების და კოქტეილის პირობები

  • წუთები ვრცელდება მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
   საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებთან და ნომრებზე, რომლებიც იწყება კოდით +99544: წუთი - 24 თეთრი;
  • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
  • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
  • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“;
  • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე,
   ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი;
  • კოქტეილის გააქტიურებიდან კოქტეილის ვადის გასვლამდე პერიოდში შესაძლებელია ნებისმიერი კომპონენტის შევსება (ერთეულების დამატება);
  • შესაძლებელია MB-ების, წუთებისა (გარდა შიდა წუთების) და SMS-ების მხოლოდ სტანდარტული ნომინალებით შევსება;
  • შევსება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ვადით, რა ვადაც არის დარჩენილი კოქტეილის ამოწურვამდე;
  • კოქტეილის შევსების საფასური განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით.