მოწყობილობები

4G/LTE WiFi TL-MR6400

მოდემი

მოდემის შეძენისას ორი თვე ინტერნეტსერვისს მიიღებთ საჩუქრად.

მოდემის ინტერნეტპაკეტი:

  • 50 000 MB – 29 ₾ /30 დღე
  • ინტერნეტის სიჩქარე - 5 მბ/წმ. 50 000 MB-ის გახარჯვის შემდეგ სიჩქარე შემცირდება 300 კბ/წმ-მდე.
  • 29-ლარიანი ულიმიტო ინტერნეტპაკეტის მეგაბაიტების აკუმულირება არ ხდება (30 დღის გასვლის შემდეგ დაუხარჯავი ერთეულები უქმდება);
  • შესაძლებელია სტანდარტული ინტერნეტპაკეტების შეძენა;
  • სტანდარტული ინტერნეტპაკეტების გამოყენებისას ინტერნეტის მაქსიმალური სიჩქარე არის 5მბ/წმ;
  • თუ 29-ლარიანი ულიმიტო პაკეტის მოქმედების 30-დღიანი ვადის ამოწურვამდე განმეორებით შეიძენთ იმავე პაკეტს, ახალი პაკეტით ისარგებლებთ შეძენიდან 30 დღის განმავლობაში.

პაკეტების გააქტიურება აპლიკაციით MyMagti