პაკეტები

ოპტიკური ინტერნეტი
10 MB
27
თვეში
30 MB
37
თვეში
50 MB
50
თვეში
100 MB
100
თვეში