პაკეტები

ოპტიკური ინტერნეტი
10 Mbps
27
თვეში
20 Mbps
30
თვეში
30 Mbps
37
თვეში
50 Mbps
50
თვეში
100 Mbps
100
თვეში
დამატებითი ინფორმაცია

იმ აბონენტების/პოტენციური აბონენტების ინტერნეტ/IPTV მომსახურების ტარიფები და პაკეტები, რომლებიც წარმოადგენენ იურიდიულ პირებს ან სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნებს ან/და ინტერნეტ/IPTV მომსახურებას იღებენ იმ ფართზე, რომელიც გამოიყენება კომერციული მიზნებისათვის, განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ცხელ ხაზს: 110011, 0322170000.