პაკეტები

ოპტიკური ინტერნეტი
10 Mbps
27
30 დღე
20 Mbps
30
30 დღე
30 Mbps
37
30 დღე
50 Mbps
50
30 დღე
100 Mbps
100
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია

დაამატეთ სააბონენტოს 3 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე.

ინსტალაციის პირობები

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი
პაკეტი10 Mbps20 Mbps30 Mbps50 Mbps100 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე:10203050100
მინიმალური სიჩქარე:2461020
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე:816244080
დაყოვნება:< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი:< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;< 3 %;
ჯიტერი:< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.

25.02.2019-დან 10 მბ/წმ-იანი პაკეტის ნაცვლად მიიღებთ გაორმაგებულ სიჩქარეს - 20 მბ/წმ-ს.
სიახლე შეეხება როგორც არსებულ, ასევე ახალ მომხმარებელს.
მაგთის IP ტელევიზიისა და ინტერნეტის ერთიანი პაკეტით სარგებლობის შემთხევვაში, მიიღებთ ფასდაკლებას.