პაკეტები

ოპტიკური ინტერნეტი
10 Mbps
27
თვეში
20 Mbps
30
თვეში
30 Mbps
37
თვეში
50 Mbps
50
თვეში
100 Mbps
100
თვეში
დამატებითი ინფორმაცია