საკვირველი დღეები: გა2მაგებული წუთები

საკვირველი დღეები: გა2მაგებული წუთები

12 / სექტემბერი / 2020

მაგთიში #საკვირველიდღეები გრძელდება!

13 სექტემბერი - გა2მაგებული წუთობრივი პაკეტები:

  • 5 ლარად - 120 წუთი (60-ის ნაცვლად).
  • 10 ლარად - 360 წუთი (180-ის ნაცვლად).

წუთების გამოყენება შესაძლებელია მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX).

ყოველ კვირადღეს, მიიღე საკვირველი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან!

დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმიდნარე კვირადღის შეთავაზების რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან.
  • წუთები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ვიდეო ზარებზე და საერთაშორისო ზარებზე.