საკვირველი დღეები: 3 შეთავაზება

საკვირველი დღეები: 3 შეთავაზება

13 / მარტი / 2021

14 მარტს მიიღე #საკვირველიდღეების 3 შეთავაზება:

  • 9 000 მბ - 9
  • 17 000 მბ - 14
  • 180 წთ – 6  

ვადა - 30 დღე

ჩართვა -*288# OK
ან აპლიკაციით MyMagti

ყოველ კვირადღეს მიიღე საკვირევლი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან.

დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმდნარე შეთავაზების ერთი დღის მანძილზე რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები/წუთები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან/წუთებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების/წუთების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან;
  • წუთები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ვიდეო ზარებსა და საერთაშორისო მიმართულებებზე.