საკვირველი დღეები: 28 დეკემბერი

საკვირველი დღეები: 28 დეკემბერი

27 / დეკემბერი / 2020

მაგთიში საახალწლო #საკვირველიდღეები გრძელდება.

28 დეკემბერი:

  • 300 წთ - 6
  • 3 000 მბ – 4

ვადა - 30დღე

ჩართვა -*288# OK
ან აპლიკაციით MyMagti

31 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველდღე მიიღე ახალ-ახალი საახალწლო შეთავაზებები მაგთისგან.

დამატებითი ინფორმაცია
  • წუთების გამოყენება შესაძლებელია მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX).
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმდნარე შეთავაზების ერთი დღის მანძილზე რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები/წუთები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან/წუთებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების/წუთების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან;
  • წუთები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ვიდეო ზარებსა და საერთაშორისო მიმართულებებზე.