საკვირველი დღეები: 29 დეკემბერი

საკვირველი დღეები: 29 დეკემბერი

28 / დეკემბერი / 2020

მაგთიში საახალწლო #საკვირველიდღეები გრძელდება.

29 დეკემბერი:

  • ულიმიტო წუთები მაგთის ქსელში - 5
  • 20 000 მბ – 15

ვადა - 30 დღე

ჩართვა -*288# OK
ან აპლიკაციით MyMagti

31 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველდღე მიიღე ახალ-ახალი საახალწლო შეთავაზებები მაგთისგან.

დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმდნარე შეთავაზების ერთი დღის მანძილზე რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები/წუთები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან/წუთებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების/წუთების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან;
  • წუთები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ვიდეო ზარებსა და საერთაშორისო მიმართულებებზე.