საკვირველი დღეები: 31 დეკემბერი

საკვირველი დღეები: 31 დეკემბერი

30 / დეკემბერი / 2020

მაგთი გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს.

#საკვირველიდღეები 31 დეკემბერს გთავაზობთ:

  • 200 წთ - 5
  • 5 000 მბ – 5

ვადა - 30დღე

ჩართვა -*288# OK
ან აპლიკაციით MyMagti

ყოველ კვირადღეს მიიღე საკვირევლი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან.

დამატებითი ინფორმაცია
  • წუთების გამოყენება შესაძლებელია მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX).
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმდნარე შეთავაზების ერთი დღის მანძილზე რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები/წუთები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან/წუთებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების/წუთების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან;
  • წუთები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ვიდეო ზარებსა და საერთაშორისო მიმართულებებზე.