საკვირველი დღეები და საკვირველი კოქტეილი

საკვირველი დღეები და საკვირველი კოქტეილი

15 / მაისი / 2021

16  მაისს #საკვირველიდღეები სიახლით - საკვირველი კოქტეილით - გრძელდება!

გამოიყენე აპლიკაცია MyMagti,
შეურიე წუთები, MB-ები და SMS-ები,
თავად აირჩიე დღეების რაოდენობა 1-დან 30-ის ჩათვლით და
შექმენი საკვირველი კოქტეილი შენთვის სასურველი ვადით.

ან აირჩიე სხვა საკვირველი შეთავაზებები:

 • 5 000 MB - 5
 • 20 000 MB - 15
 • 400 წუთი საქართველოში - 9

ვადა - 30 დღე

ჩართვა - *288# OK
ან აპლიკაციით MyMagti

ყოველ კვირადღეს მიიღე საკვირველი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან.

დამატებითი ინფორმაცია
 • წუთების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებით:
  • წუთები საქართველოში: მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით) (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX);
  • წუთები მაგთიკომში: მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით;
 • საქართველოს სხვა მიმართულებაზე მოქმედებს ტარიფი - 24 თეთრი/წუთი ან აბონენტის მიერ გააქტიურებული სხვა ტარიფი;
 • წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე, ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი;
 • წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებსა და საერთაშორისო მიმართულებებზე;
 • შეძენილი ერთეულები არ ჯამდება და ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
 • მიმდინარე შეთავაზების ერთი დღის მანძილზე რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (გამონაკლისია საკვირველი კოქტეილი - 720 საათი);
 • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები/წუთები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან/წუთებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების/წუთების ვადა დარჩება უცვლელი;
 • საკვირველი კოქტეილის შექმნა შესაძლებელია 1-დან 30-დღიანი ვადის ჩათვლით (გამონაკლისი: მაგთიკომის ქსელზე დასარეკი წუთების არჩევის შემთხვევაში, მოქმედებს სტანდარტული ვადები - 1/7/30 დღე);
 • საკვირველი კოქტეილის შესაქმნელად უნდა აირჩიოთ მინიმუმ 2 კომპონენტი;
 • საკვირველი კოქტეილის შექმნისას (შეძენისას) მისი საფასური განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით;
 • პაკეტით სარგებლობის ვადის გასვლის შემდეგ მოქმედებს სტანდარტული ტარიფი (24 თეთრი/წუთი) ან აბონენტის მიერ გააქტიურებული სხვა ტარიფი;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან;
 • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.