განახლებული წუთობრივი პაკეტები

განახლებული წუთობრივი პაკეტები

17 / აგვისტო / 2020

გაიაქტიურე სასურველი პაკეტი და აღარ იფიქრო ყოველი წუთის ფასზე:

  • 60 წუთი საქართველოში (30-ის ნაცვლად) – 5
  • 180 წუთი საქართველოში (80-ის ნაცვლად) – 10
  • ულიმიტო (მაგთის ქსელში) - 10
  • ულიმიტო (საქართველოში) - 24

პაკეტის გააქტიურება: *111# OK
ან აპლიკაციით MyMagti.

დამატებითი ინფორმაცია
  • 60 წუთის, 180 წუთის და ულიმიტო (საქართველოში) წუთების გამოყენება შესაძლებელია მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX).
  • ულიმიტო (მაგთის ქსელში) წუთების გამოყენება შესაძლებელია მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით.
  • 60 წუთისა და 180 წუთის გამოყენების ვადაა 30 დღე. 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი წუთები შეგენახება (მაქსიმუმ 7 დღით) და ახალი პაკეტის ერთეულებს დაემატება.
    (7 დღის შემდეგ, თუ არ შეიძენ წუთობრივ პაკეტს, დარჩენილი ერთეულები ანულირდება).

უფასო წუთები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე; პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.
ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე.
ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.