როგორ ჩავერთო

შეუკვეთეთ მაგთის ოპტიკური ინტერნეტი ან/და IP ტელევიზია მარტივად - ონლაინ,
ან დაგვირეკეთ:
11 00 11 – მობილური ქსელიდან.
032 217 00 00 – ნებისმიერი ქსელიდან.
მაგთიკომის ქსელიდან ზარი უფასოა.

დამატებითი მომსახურების პირობები:

ტელევიზიის ინსტალაცია:მინიმალური პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ინსტალაციის ღირებულება - 60
აქცია: უფასო ინსტალაცია
სხვა პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ინსტალაცია უფასოა.
ყოველი დამატებითი ტელევიზიის ინსტალაცია:30
აქცია: უფასო ინსტალაცია
ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი დამატებით ტელევიზიაზე:15
აქცია: 5
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:
  • პაკეტის შეცვლის, ასევე დამატებითი პაკეტის გააქტიურების შემთხვევაში, დაბალ პაკეტზე დაბრუნებას ან დამატებითი პაკეტის გაუქმებას შეძლებთ 30 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ.
  • ერთი წლის განმავლობაში IP ტელევიზიის მინიმალურ პაკეტზე ჩამოსვლის შემთხვევაში გადაიხდით მინიმალური პაკეტის აქტივაციის საფასურს - 60 ლარს;
  • იურიდიულ პირებსა და თბილისის გარკვეულ უბნებზე ჩართვებისთვის შესაძლოა მოქმედებდეს განსხვავებული ტარიფები.
მიმღების შეძენა:199
მიმღების შეძენის შემთხვევაში ტელევიზიის ნებისმიერ პაკეტზე ისარგებლებთ 8-ლარიანი შეღავათით.
ინსტალაციის ღირებულება - 30

იმ აბონენტების/პოტენციური აბონენტების ინტერნეტ/IPTV მომსახურების ტარიფები და პაკეტები, რომლებიც წარმოადგენენ იურიდიულ პირებს ან სხვა ორგანიზაციებს ან/და ინტერნეტ/IPTV მომსახურებას იღებენ იმ ფართზე, რომელიც გამოიყენება კომერციული მიზნებისათვის, განისაზღვრება ინდივიდუალურად.