ტარიფების არქივი

კოქტეილი 25 (პაკეტის აქტივაცია გაუქმებულია 10.02.22-დან)
 • 1000 მბ მობილური ინტერნეტი
 • ულიმიტო ზარები საქართველოში
 • ულიმიტო SMS/MMS საქართველოში

პაკეტის ღირებულება 25/30 დღე
პაკეტის ჩართვა: 2525 ან 2552

 • ულიმიტო წუთები ვრცელდება მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
  საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებთან და ნომრებზე, რომლებიც იწყება კოდით +99544: წუთი - 24 თეთრი;
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი მბ-ები ანულირდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS-ებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო მიმართულებით;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან;
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“;
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე,
  ვიდეოზარის ტარიფი: 1 წუთი - 35თეთრი;
 • თუ თქვენ უკვე სარგებლობთ რომელიმე კოქტეილით და გაიაქტიურებთ განსხვავებულ ან იმავე კოქტეილს, მოქმედი კოქტეილი და მისი ერთეულები გაუქმდება;
 • კოქტეილის ვადის გასვლამდე, მის ამოწურვამდე ვადით, შესაძლებელია ერთეულების დამატება, კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების პირობით;
უიაფესი (გაუქმებულია 10.02.22-დან)

ბალის კლუბის წევრებისთვის, ყოველთვიური საჩუქრის გარდა, მოქმედებდა სპეციალური ტარიფი „უიაფესი“:

0 თეთრი წუთი - მაგთიკომის მობილურ ქსელზე;
5 თეთრი წუთი - სილქნეტის, სელფის და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებზე;
ზარის წამოწყება - 10 თეთრი;

ერთიანი ზარის ყოველი 10 წუთის შემდეგ მოხდება ზარის წამოწყების ღირებულების ჩამოჭრა. საქართველოს სხვა ქსელებზე - წუთი 24 თეთრი.

ტარიფის ჩართვა: 2005 და OK
ტარიფის ჩართვის ერთჯერადი ღირებულება: 1 
ტარიფის გამორთვა: 20050 და OK

ტარიფით სარგებლობისათვის აუცილებელია ლარის ანგარიშზე გქონდეთ თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისარგებლებთ ბალის სხვა ანგარიშებით და ბონუსებით, ლარის ანგარიშის შევსებისას კი დაბრუნდებით ტარიფზე „უიაფესი“;

მაგთიკომის ქსელში დარეკვისას ჯერ დაიხარჯება კლუბის ბონუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ამის შემდეგ შეძლებთ ტარიფი „უიაფესი“-ს პირობებით სარგებლობას.

ტარიფი "ბალი ზერო" (პირობები 10.02.22-მდე)
 • 0 თეთრი წუთი - მაგთიკომის მობილურ ქსელზე;
  10 თეთრი წუთი - სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებზე (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544);
  ზარის წამოწყება - 10 თეთრი;
  ერთიანი ზარის ყოველი 10 წუთის შემდეგ მოხდება ზარის წამოწყების ღირებულების ჩამოჭრა.
 • საქართველოს სხვა ქსელებზე - წუთი 24 თეთრი.

ტარიფის ჩართვა: *000 OK
ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის ღირებულება: 1 
ტარიფით სარგებლობა შეუძლიათ ბალის აბონენტებს;
გამორთვა: *001 OK

თუ ლარის ანგარიშზე არ გექნებათ საკმარისი თანხა, ისარგებლებთ ბალის სხვა ანგარიშებით და ბონუსებით, ლარის ანგარიშის შევსებისას კი დაბრუნდებით ტარიფზე „ზერო“.

ტარიფი "ზერო პლუსი" (პირობები 10.02.22-მდე)
 • 0 თეთრი წუთი - მაგთიკომის მობილურ ქსელზე;
  10 თეთრი წუთი - სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებზე (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544);
  ზარის წამოწყება - 10 თეთრი;
  ერთიანი ზარის ყოველი 10 წუთის შემდეგ მოხდება ზარის წამოწყების ღირებულების ჩამოჭრა.
 • 0 თეთრი ინტერნეტი - დღეში პირველი 7 მბ-ის შემდეგ.
  დღიური უფასო ლიმიტი: 1000 მბ.
 • 0 თეთრი SMS/MMS - დღეში პირველი 7 SMS/MMS-ის შემდეგ.
  დღიური უფასო ლიმიტი: 100 SMS/MMS.
 • საქართველოს სხვა ქსელებზე - წუთი 24 თეთრი.

ტარიფის 30-დღიანი სარგებლობა: 1 
ტარიფის ჩართვა / გამორთვა: * 007 OK / * 0070 OK
პირველი 7 მბ-ზე და SMS/MMS-ზე ვრცელდება სტანდარტული ტარიფი.

უფასო ინტერნეტითა და SMS/MMS-ით ისარგებლებთ დადებითი ბალანსის შემთხვევაში.

ბალის ანგარიშები (გაუქმებულია 10.02.22-დან)
ანგარიშიანგარიშის დანიშნულება:სტანდარტული ტარიფი:
01საქართველოს ნებისმიერი მობილური ოპერატორისა და ფიქსირებული ქსელის ნომრებზე დასარეკად24 თეთრი
02მაგთის მობილურ და საქართველოს ქალაქის ნომრებზე დასარეკად10 თეთრი
04SMS/MMS-ის გასაგზავნად საქართველოში1 თეთრი
06ინტერნეტისთვის1 მბ - 10 თეთრი
07ბალიდან ბალზე სასაუბრო

აქცია:
ბალიდან ბალზე საუბარი - 2 თეთრი


ტარიფის გააქტიურება:
-დარეკეთ 212 და OK
-ბოლომდე მოუსმინეთ ავტომოპასუხეს
-შეავსეთ ბალის მეშვიდე ანგარიში: #907 ბალი-ბარათის კოდი და OK
ტარიფის გაუქმება: 2120 და OK
5 თეთრი
09სილქნეტის და სელფის ქსელებში დასარეკად15 თეთრი
ლარის ანგარიშილარის ანგარიშის გააქტიურებისას გერიცხება თანხა. ამ თანხით ხდება სხვადასხვა აქციების/პაკეტების გააქტიურება, თანხის გადარიცხვა, სპეცნომრებზე დარეკვა, ზუმერის ჩართვა, უცხოეთში დარეკვა/SMS გაგზავნა და ა.შ. 
მოცემულ ანგარიშებზე (გარდა ლარის ანგარიშისა) შეტანილი თანხა (მინიმალური - 1) კონვერტირდება შესაბამის ერთეულებში, ამ ერთეულების ტარიფით.
პაკეტი 5 (გაუქმებულია 10.02.2022-დან)

ქალაქ მარნეულში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა და IP ტელევიზიის მომხმარებლებს გთავაზობთ მობილურ სერვისს პაკეტი 5 - შერჩეულ 4 ფავორიტ ნომერზე.

 • 120 წუთი მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით
 • 100 მბ მობილური ინტერნეტი
 • 100 SMS

პაკეტის გააქტიურება: *151#OK
პაკეტის ღირებულება: 30 დღე/5

ფავორიტი ნომრების მითითება/შეცვლა შესაძლებელია უფასოდ - ცხელ ხაზზე დარეკვით ან მაგთიკომის მომსახურების ნებისმიერ ოფისში.

მარტივი 30 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • 3000 MB
 • ულიმიტო წთ
 • ულიმიტო SMS/MMS

30 ლარი - 30 დღე

 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 3030
 • ულიმიტო წუთები მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX).
  საქართველოს სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი;
 • პაკეტში „მარტივი 30“ 3000 მეგაბაიტის ამოწურვის შემთხვევაში (30 დღის გასვლამდე) ისარგებლებთ სპეციალური ტარიფით - 1 მეგაბაიტი 1 თეთრი;
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლის დღეს ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, ან ისარგებლებთ ავტომატური განახლებით, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
 • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე.
  ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
მარტივი 25 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • 1000 MB
 • ულიმიტო წთ
 • ულიმიტო SMS/MMS

25 ლარი - 30 დღე

 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 2552
 • ულიმიტო ზარები მაგთის, სილქნეტის, სელფის მობილურ და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებზე.
  საქართველოს სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი;
 • პაკეტში „მარტივი 25“ 1000 მეგაბაიტის ამოწურვის შემთხვევაში (30 დღის გასვლამდე) ისარგებლებთ სპეციალური ტარიფით - 1 მეგაბაიტი 1 თეთრი;
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლის დღეს ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, ან ისარგებლებთ ავტომატური განახლებით, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
 • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდებასპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე.
  ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
მარტივი 6 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • ულიმიტო წთ
 • ულიმიტო SMS/MMS

6 ლარი - 7 დღე

 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 6767
 • ულიმიტო წუთები მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX). საქართველოს სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი;
 • ულიმიტო წუთებით სპეც ნომრებზე დარეკვა არ არის შესაძლებელი.
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე.
  ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
მარტივი 5 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • 100 MB
 • ულიმიტო წთ (მაგთის მობილურ ქსელში)
 • ულიმიტო SMS/MMS

5 ლარი - 7 დღე

 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 8585
 • ულიმიტო ზარები მაგთის მობილურ ქსელზე;
 • 7 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლამდე ბოლო 24 საათის განმავლობაში ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, ან ისარგებლებთ ავტომატური განახლებით, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.