მობილური

ქსელში ჩართვა
SIM ბარათი (უნივერსალი)5
ორნომრიანი SIM ბარათი10
eSIM10

აქცია:

SIM ბარათი - 3 ლარი;
ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ 1 ლარი;
სურვილის შემხთვევაში, 30 დღით უფასოდ გაგიაქტიურდებათ ტარიფი "ზერო +".

ანგარიშზე დაბრუნებული 1 ლარით შეძლებთ დარეკვას, SMS-ის გაგზავნას და ინტერნეტის გამოყენებას.
აღნიშნული 1 ლარის განაღდება არ არის შესაძლებელი.

SIM-ბარათის შეცვლა
SIM-ბარათი3
ორნომრიანი SIM-ბარათი10
სტანდარტული SIM-ის შეცვლა eSIM-ით10
eSIM-ის შეცვლა eSIM-ით5
ნომრის შეცვლა
ნომრის შეცვლა3
მფლობელის შეცვლა3
ნომრის სტატუსი და ვადა
აქტიურიმომსახურების ბოლო შესყიდვის (თანხის ჩარიცხვის) ან ბოლო ფასიანი მომსახურების მიღებიდან 60 დღის განმავლობაში, დადებითი ბალანსის შემთხვევაში.
ცალმხრივად გათიშულიმომსახურების ბოლო შესყიდვის (თანხის ჩარიცხვის) ან ბოლო ფასიანი მომსახურების მიღებიდან 60 დღის განმავლობაში, ბალანსის ამოწურვისთანავე.
ორმხრივად გათიშულიმომსახურების ბოლო შესყიდვის (თანხის ჩარიცხვის) ან ბოლო ფასიანი მომსახურების მიღებიდან 60 დღეში.
ტერმინირებულიორმხრივად გათიშვიდან 120 დღეში.
ნომრის მომსახურების სერვისი

გაიაქტიურეთ ნომრის მომსახურების სერვისი და თქვენი ნომერი დაზღვეული იქნება გაუქმებისგან 180 დღის განმავლობაში.

 • სერვისის გასააქტიურებლად აკრიფეთ *180# ok.
 • აქტივაციის ღირებულება - 1 ლარი.
დამატებითი ინფორმაცია
 • ახალ ნომერზე სერვისის გააქტიურების შემთხვევაში ჩამოგეჭრებათ სერვისის გააქტიურების ღირებულება - 1 ლარი,
  ხოლო მომდევნო 1 ლარის ჩამოჭრა მოხდება 181-ე დღეს;
 • არსებულ ნომრებს, რომელბსაც უკვე ჩამოჭრილი გაქვთ ნომრის მომსახურების საფასური (1 ლარი), სერვისის გააქტიურების შემთხვევაში მომდევნო 1 ლარი მოეჭრებათ არა გააქტიურებისთანავე, არამედ - ნომრის მომსახურების საფასურის ბოლო ჩამოჭრიდან 180 დღეში.
 • აქტიურ და ცალმხრივად გათიშულ ნომრებს ანგარიშზე არასაკმარისი თანხის შემთხვევაში სერვისის საფასური (1 ლარი) ჩამოიჭრება და ანგარიში გამინუსდება.
 • ორმხრივად გათიშულ ნომერს, რომელსაც გააქტიურებული აქვს აღნიშნული სერვისი და თანხის ჩამოჭრის დღეს ანგარიშზე არ აქვს საკმარისი თანხა (მინიმუმ 1 ლარი), თანხა არ ჩამოეჭრება და ნომერი გაუქმდება.

სერვისის დეაქტივაცია - *181# ok

 

დეტალური ამონაბეჭდის მიღების პირობები:
 • ნომრის დეტალურის ამონაბეჭდის ან ტელეფონის იმეი კოდის მიღება შეუძლია მხოლოდ ნომრის იურიდიულ მფლობელს.
 • მიმდინარე თვის გამავალი ზარების დეტალური ამონაბეჭდი მოთხოვნის დღესვე გაიცემა უფასოდ.
 • სააბონენტო ნომრის იურიდიულ მფლობელს  მაგთის ოფისში შეუძლია მიიღოს მოთხოვნის დღიდან ბოლო 4 თვის სრული დეტალური ამონაწერი. 
 • მიმდინარე თვის შემავალი ზარების, ასევე წინა თვეების შემავალი, გამავალი ან შემავალ-გამავალი ზარების დეტალური ამონაბეჭდის ფასი განისაზღვრება გვერდების რაოდენობის მიხედვით:
  • 1- დან 10 გვერდამდე 1 ლარი.
  • თუ ამონაბეჭდის რაოდენობა აღემატება 10 გვერდს, მაშინ ყოველი 1 გვერდის ფასია 10 თეთრი. ამ ტარიფით დეტალური ამონაბეჭდის აღება შესაძლებელია მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ, ხოლო დაჩქარებული წესით მომსახურების საფასურია 3 ლარი (ანუ თუ აბონენტს სურვილი აქვს აიღოს ამონაბეჭდი იმავე დღეს, მან უნდა გადაიხადოს ამონაბეჭდის საფასური გვერდების რაოდენობის მიხედვით და ამას დამატებული დაჩქარებული მომსახურების საფასური 3 ლარი).
  • იმეი-კოდის ერთი თვის დეტალური, მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ - 1 ლარი, ხოლო დაჩქარებული წესით 4 ლარი (ანუ თუ აბონენტს მოთხოვნის დღესვე უნდა დეტალური ამონაბეჭდი, იხდის 4 ლარს, აქედან 1 ლარი დეტალური ამონაბეჭდის, 3 ლარი კი დაჩქარების საფასური).
 • მიიღეთ მობილური ნომრის სტატისტიკა და დეტალური ამონაწერი დისტანციურად, ოფისში მისვლის გარეშე, მაგთის მობილური აპლიკაციით MyMagti.
საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი ქსელში ჩასართავად:

მაგთიკომის რეალიზაციისა და მომხმარებელთა მომსახურების ოფისებსა და სადილერო ქსელში, ქსელში ჩართვის ხელშეკრულების გაფორმებისას, ფიზიკურმა პირმა უნდა წარადგინოს ჩამოთვლილი საბუთებიდან ერთ-ერთი მაინც:

საქართველოს მოქალაქემ:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID ბარათი;
 • საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;
 • ახალი მართვის მოწმობა (პირადი ნომრით);

უცხოეთის მოქალაქემ:

 • უცხოეთის მოქალაქის პასპორტი;
 • ბინადრობის მოწმობა;
 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, საქართველოში საზღვარგარეთის დიპლომატიური მისიების თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთათვის გაცემული ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი დიპლომატიური, სააკრედიტაციო და სამსახურეობრივი ბარათები;
 • ევროკავშირის ქვეყნებისა და თურქეთის მოქალაქეებისთვის შესაძლებელია ქსელში ჩართვა ID ბარათის წარდგენის საფუძველზე

 


112 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი