ტარიფების არქივი

03.08.22-ის ცვლილებები

03.08.22-მდე მოქმედი პირობები:

(მომხმარებლები, რომლებიც სარგებლობდნენ 20 მბ/წმ-იანი პაკეტით, 03.08.22-დან ისარგებლებენ გაზრდილი სიჩქარით - 30 მბ/წმ, ფასი - 37 ლარი, ვადა - 30 დღე. ასევე, მომხმარებლები, რომლებიც აქციის ფარგლებში სარგებლობენ 20 მბ/წმ-იანი პაკეტით - 25 ლარად, 03.08.22-დან ისარგებლებენ გაზრდილი სიჩქარით - 30 მბ/წმ, ფასი - 30 ლარი, ვადა - 30 დღე. მომხმარებლები, რომლებიც სარგებლობდნენ 20 მბ/წმ-იანი ინტერნეტი+ტელევიზია პაკეტით, 03.08.22-დან ისარგებლებენ გაზრდილი ინტერნეტსიჩქარით - 30 მბ/წმ. მომხმარებლებს, რომლებსაც გააქტიურებლი ჰქონდათ სერვისი უფრო სწრაფი ინტერნეტი,კვლავ ისარგებლებენ +10/+20 მბ/წმ სიჩქარით.

03.08.22-დან მოქმედი განახლებული პირობები - https://www.magticom.ge/changes0822

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტპაკეტი - 20 მბ/წმ (განახლებული პირობები 03.08.22-დან)

მომხმარებლები, რომლებიც სარგებლობენ 20 მბ/წმ-იანი პაკეტით - 30 ლარად, 03.08.22-დან ისარგებლებენ გაზრდილი სიჩქარით - 30 მბ/წმ, ფასი - 37 ლარი, ვადა - 30 დღე.

ასევე, მომხმარებლები, რომლებიც აქციის ფარგლებში სარგებლობენ 20 მბ/წმ-იანი პაკეტით - 25 ლარად, 03.08.22-დან ისარგებლებენ გაზრდილი სიჩქარით - 30 მბ/წმ, ფასი - 30 ლარი / 30 დღე. აქციის მოქმედების ვადა - 30.11.22-ის ჩათვლით.

მაგთი ფიქსის სერვისი (გაუქმებულია 29.07.2022-დან)

მაგთი ფიქსის სერვისი 2022 წლის 29 ივლისიდან გაუქმებულია.

ტარიფები

მიიღე მაქსიმუმი (შეთავაზება რეგიონებისთვის დასრულებულია 30.06.2022-დან)

ინტერნეტი: 100 მბ/წმ
ტელევიზია: სრული პაკეტი
მობილური:
2 ნომრისთვის:
- ულიმიტო ზარები მაგთის ქსელში
- ულიმიტო SMS
- 1000 მბ

საჩუქრები: უფასო ინსტალაცია, WiFi მოწყობილობა, დამატებითი ტელევიზიის პაკეტი

შეთავაზების პირობები ძალაშია ჩართვიდან 6 თვის განმავლობაში;
აქციაში ჩასართავად შეკვეთის დაფიქსირება შესაძლებელია 30.06.2022-ის ჩათვლით;
ქსელში ჩართვა უნდა განხორციელდეს 31.08.2022-ის ჩათვლით;
შეთავაზების პერიოდის დასრულების შემდეგ გაგიაქტიურდებათ „რეგიონული“ შეთავაზება 18 თვით.

ონლაინ პაკეტი (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

დღიური მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ლიმიტი: 10MB 20 თეთრად ან 70MB 50 თეთრად.
არჩეული ლიმიტის გასვლის შემდეგ ინტერნეტის სიჩქარე მცირდება.
თანხის ჩამოჭრა ხდება მობილური ბალანსიდან, ყოველ 24 საათში ერთხელ.

არასაკმარისი ბალანსის შემთხვევაში სერვისი შეჩერდება. გამოუყენებელი მეგაბაიტები გაუქმდება.
პაკეტის შეძენა დღის განმავლობაში შეუზღუდავია.
მეგაბაიტები დაჯამდება და გამოყენების ვადა აითვლება ბოლო შენაძენის მომენტიდან.
ჩართვა/გამორთვა: *117#OK

ჟანGBადი (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

1 კვირის სამყოფი ჟანGBადი - 1GB მობილური ინტერნეტი და 1000 SMS 3 ლარად.
ჩართვის კოდი: *173# OK
ერთეულების გამოყენების ვადა - 7 დღე;
ვადის გასვლამდე პაკეტის ხელმეორედ შეძენის შემთხვევაში, გამოუყენებელი მეგაბაიტები და სმს-ები დაემატება ახალი პაკეტის ერთეულებს.

ტარიფი „უნივერსალი“ (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

წუთის ფასი მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 10 თეთრი;   ზარის წამოწყების საფასური - 10 თეთრი;
წუთის ფასი საქართველოს სხვა ქსელების აბონენტებთან - 24 თეთრი.
ტარიფის გააქტიურება უფასოა
ჩართვა:*110#OK

ბალი კლუბი (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

ბალის კლუბის წევრებს საჩუქრად ყოველთვე - 100 მბ, 30 წუთი მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით და 100 SMS.
საჩუქრის მიღების პირობები:
- წინა თვეში ანგარიშის მინიმუმ 3 ლარით შევსება;
იმ შემთხვევაში, თუ წინა თვეში ანგარიშის შევსება მოხდა მხოლოდ 1 ლარით, ირიცხება კლუბის ძველი ბონუსი: 30 წუთი და 30 SMS.
- ყოველთვიური საჩუქრის, 30 წუთის, გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით.
- ბონუსების გამოყენების ვადა - 30 დღე.

ტარიფი "ბალი" (პირობები 02.05.22-მდე)

მაგთის მობილურ ქსელზე - 5 თეთრი/წუთი;
სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებზე (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 12 თეთრი/წუთი;
ზარის წამოწყება - 12 თეთრი;
საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებზე - 24 თეთრი/წუთი;
მობილური ინტერნეტი 1 მბ - 1 თეთრი;
1 SMS/MMS - 1 თეთრი.
ტარიფის ჩართვა/გამორთვა: *000 OK/ *001 OK
ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის ღირებულება: 1₾

1000 SMS – 5₾ (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

შეძენილი პაკეტის გამოყენების ვადაა 30 დღე. 30 დღის შემდეგ დარჩენილი SMS/MMS-ები ინახება პაკეტის ახლიდან შეძენამდე,
შენახვის მაქსიმალური ვადა - 7 დღე (7 დღის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება);
პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულების გამოყენება შეუძლებელია საერთაშორისო SMS/MMS-თვის.