შეჩერებული ტარიფები

მარტივი 30 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • 3000 MB
 • ულიმიტო წთ
 • ულიმიტო SMS/MMS

30 ლარი - 30 დღე


 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 3030
 • ულიმიტო წუთები მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX).
  საქართველოს სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი;
 • პაკეტში „მარტივი 30“ 3000 მეგაბაიტის ამოწურვის შემთხვევაში (30 დღის გასვლამდე) ისარგებლებთ სპეციალური ტარიფით - 1 მეგაბაიტი 1 თეთრი;
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლის დღეს ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, ან ისარგებლებთ ავტომატური განახლებით, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
 • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე.
  ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
მარტივი 25 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • 1000 MB
 • ულიმიტო წთ
 • ულიმიტო SMS/MMS

25 ლარი - 30 დღე


 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 2552
 • ულიმიტო ზარები მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინის მობილურ და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებზე.
  საქართველოს სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი;
 • პაკეტში „მარტივი 25“ 1000 მეგაბაიტის ამოწურვის შემთხვევაში (30 დღის გასვლამდე) ისარგებლებთ სპეციალური ტარიფით - 1 მეგაბაიტი 1 თეთრი;
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლის დღეს ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, ან ისარგებლებთ ავტომატური განახლებით, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
 • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდებასპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე.
  ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
მარტივი 6 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • ულიმიტო წთ
 • ულიმიტო SMS/MMS

6 ლარი - 7 დღე


 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 6767
 • ულიმიტო წუთები მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX). საქართველოს სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი;
 • ულიმიტო წუთებით სპეც ნომრებზე დარეკვა არ არის შესაძლებელი.
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე.
  ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი.
მარტივი 5 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • 100 MB
 • ულიმიტო წთ (მაგთის მობილურ ქსელში)
 • ულიმიტო SMS/MMS

5 ლარი - 7 დღე


 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 8585
 • ულიმიტო ზარები მაგთის მობილურ ქსელზე;
 • 7 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლამდე ბოლო 24 საათის განმავლობაში ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, ან ისარგებლებთ ავტომატური განახლებით, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
მარტივი 2 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)
 • 100 MB
 • ულიმიტო წთ
 • 100 SMS/MMS

2 ლარი - 24 საათი


 • პაკეტის ჩასართავად მოქმედებდა კოდი - 8585
 • ულიმიტო ზარები - მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის და ბილაინის მობილური ქსელების აბონენტებთან.
  მაგთი ფიქსის და სილქნეტი/ჯეოსელის,* ახალი ქსელების**,
  ახტელის, სი-ჯი-სის სადენიანი ფიქსირებული ქსელების აბონენტებთან.
  * სილქნეტი/ჯეოსელის სადენიანი ფიქსირებული ქსელები არ მოიცავს რუსთავის მიმართულებას
  **ახალი ქსელების სადენიანი ფიქსირებული ქსელები არ მოიცავს ბოლნისს, სამტრედიას და თერჯოლას
  .
 • 24 საათის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ან SMS/MMS-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლამდე მაქსიმუმ ერთი საათით ადრე ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო მიმართულებით;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
მარტივი 10 (პაკეტი გაუქმებულია 05.09.21-დან)

მაგთის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა ან IP ტელევიზიის მომხმარებლებს, შეეძლოთ შეექმნათ ჯგუფი მაგთის 4 ნომრისგან და თითოეულ წევრს ესარგებლა მობილური პაკეტით „მარტივი 10“

 • ულიმიტო ზარები მაგთის მობილურ ქსელში
 • ულიმიტო SMS/MMS საქართველოში
 • 500 მბ მობილური ინტერნეტი

პაკეტის ღირებულება - 10 ლარი.

მოქმედების ვადა - 30 დღე.

ნომრების შეცვლა შესაძლებლობა - შეუზღუდავი.


 • თუ გადაუხდელობის გამო გაგეთიშებათ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი ან IP ტელევიზია, შერჩეული ნომრები ვერ შეძლებენ პაკეტი „მარტივი 10“-ის შეძენას;
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება,
  თუ ვადის გასვლის დღეს ხელმეორედ გაააქტიურებთ პაკეტს, ან ისარგებლებთ ავტომატური განახლებით, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო მიმართულებით;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოგეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
აქცია ტელევიზიის პაკეტზე „ძირითადი“ (აქციაში ჩართვა დასრულებულია 05.01.2016-ში)

ტელევიზიის „ძირითადი“ პაკეტის არჩევის შემთხვევაში ინტერნეტ პაკეტებთან კომბინაციაში მიიღებთ შემდეგი სახის ფასდაკლებას:

 • 30 მბ/წმ + TV პაკეტი „ძირითადი“ - 47 ლარი (62-ის ნაცვლად);
 • 50 მბ/წმ + TV პაკეტი „ძირითადი“ - 55 ლარი (75-ის ნაცვლად);
 • 100 მბ/წმ + TV პაკეტი „ძირითადი“ - 90 (125-ის ნაცვლად).

 • აქციის დასრულების შემდეგ ავტომატურად გადახვალთ ორმაგი შეთავაზების პირობაზე;
 • აქცია ეხება მხოლოდ ფიზიკურ პირებს;
 • აქციის პირობით სარგებლობა შესაძლებელია 10.09.21-ის ჩათვლით;
 • პაკეტის შეცვლის შემთხვევაში ფასდაკლება უქმდება;
 • აქციის პერიოდში იზღუდება დამატებითი ფასდაკლების მიღება მომსახურების საფასურის წინსწრებით (6/12 თვე) გადახდის შემთხვევაში.
დაიმატე მეორე ტელევიზია 5 ლარად (შეთავაზება დასრულებულია 31.12.2020-ში)

თუ სარგებლობთ ჩვენი IP ტელევიზიით, დაიმატეთ მეორე ტელევიზია 5 ლარად (15 ლარის ნაცვლად).

დამატებითი ინფორმაცია

 • აქციით ისარგებლებთ, თუ:
  • გაქვთ მხოლოდ ინტერნეტი და იმატებთ 2 (ან მეტ) ტელევიზიას;
  • გაქვთ ინტერნეტი და ტელევიზია და იმატებთ მეორე (ან მეტ) ტელევიზიას;
 • თითოეულ დამატებულ ტელევიზიაზე სააბონენტო გადასახადი - 5 ლარი / 30 დღე;
 • ქსელში ჩართვა უნდა მოხდეს 31.12.2020-ის ჩათვლით;
 • შეთავაზების პირობა ძალაშია 09.06.2021-ის ჩათვლით;
 • აქცია ეხება მხოლოდ საცალო ფიზიკურ პირებს.
ულიმიტო+ (აქტივაცია შეჩერებულია 30.10.2020-დან)
 • ულიმიტო ზარები მაგთის, ჯეოსელის, ბილაინის, მაგთი ფიქსისა და საქართველოს ნებისმიერი ფიქსირებული ქსელის აბონენტებთან;
 • ულიმიტო SMS/MMS;
 • ულიმიტო ინტერნეტი*.

პაკეტის ღირებულება - 60 ლარი.

ვადა - 30 დღე.

პაკეტის გააქტიურება: 3366 OK

ულიმიტო ღამეები (აქტივაცია შეჩერებულია 30.10.2020-დან)

ისაუბრე და იმესიჯე ულიმიტოდ ღამის 12-დან დილის 8 საათამდე.

პაკეტის ღირებულება - 3 ლარი.

ვადა - 30 დღე.

ულიმიტო ზარები - (მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელისა და ბილაინის მობილური ქსელის აბონენტებთან)

პაკეტის გააქტიურება: *177# OK

ბალის 03 ანგარიში (საყვარელი ნომერი) - შეთავაზება გაუქმებულია 29.10.20-დან

მაგთის მობილურ ქსელში 5 საყვარელ ნომერთან დასარეკად:

 • საყვარელი ნომრის გააქტიურება: #9031# ცხრანიშნა ნომერი და OK.
 • საყვარელი ნომრის შეცვლა შეგიძლია უფასოდ, 24 საათში ერთხელ: #9031# ძველი ცხრანიშნა ნომერი, ახალი ცხრანიშნა ნომერი და OK.
 • საყვარელი ნომრების შეხსენება: # 9031და OK
ულიმიტო პაკეტები (შეთავაზება გაუქმებულია 01.10.20-დან).
ულიმიტო დღეულიმიტო კვირაულიმიტო თვე
ულიმიტო ინტერნეტი
ულიმიტო წუთები
ულიმიტო SMS/MMS
ულიმიტო ინტერნეტი
ულიმიტო წუთები
ულიმიტო SMS/MMS
ულიმიტო ინტერნეტი
ულიმიტო წუთები
ულიმიტო SMS/MMS
3 10 45
ვადა - 1 დღე (24 საათი)ვადა - 7 დღე (168 საათი)ვადა - 30 დღე (720 საათი)
ჩართვა -*201# OKჩართვა -*207# OKჩართვა -*230# OK

ულიმიტო წუთები მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX).

ბალის 05 ანგარიში (MMS)

30.09.20-იდან ბალის 05 ანგარიში (MMS) გაერთიანდა 04 ანგარიშთან (SMS).

მეცნიერთა და პედაგოგთა კლუბი (შეთავაზება გაუქმებულია 28.09.2020-დან.)

საქართველოს ყველა მეცნიერ-მუშაკს, ყველა დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლის მასწავლებლებს გიწვევთ მაგთის მეცნიერთა და პედაგოგთა კლუბში

 • კლუბში გაწევრიანებისთანავე და შემდეგ, ყოველთვე, ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი.
 • კლუბის წევრები ერთმანეთთან ისაუბრებთ წუთში მხოლოდ 15 თეთრად!
 • კლუბში გაწევრიანება უფასოა.
 • მეცნიერთა და პედაგოგთა კლუბში გასაწევრიანებლად მობრძანდით მაგთიკომის მომსახურების ნებისმიერ ოფისში, წარმოადგინეთ ცნობა სამსახურიდან და პირადობის მოწმობა.
 • კლუბში ვაწევრიანებთ სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრომელს!
 • იმისათვის, რომ ყოველთვე საჩუქრად მიიღოთ 15 წუთი, თქვენი ნომრის ანგარიში უნდა გააქტიურდეს თვეში მინიმუმ 5 ლარით.(ანგარიში შეგიძლიათ შეავსოთ ნებისმიერი ფორმით. გამონაკლისია თანხის ნომრიდან ნომერზე გადარიცხვა).
 • საჩუქრად მიღებული წუთები განკუთვნილია მაგთის, ბალის და ბანის აბონენტებთან სასაუბროდ.
მედიკოსთა კლუბი (შეთავაზება გაუქმებულია 28.09.2020-დან.)

საქართველოს ყველა სამედიცინო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრომელს ვიწვევთ მაგთის ექიმთა კლუბში

ისარგებლეთ განსაკუთრებული პირობებით:

 • კლუბში გაწევრიანებისთანავე ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი
 • კლუბის სხვა წევრებთან ისაუბრეთ წუთში 15 თეთრად
 • ყოველთვე ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი*

* 15 წუთის მისაღებად აუცილებელია, რომ თქვენი ნომრის ანგარიში გააქტიურდეს თვეში მინიმუმ 5 ლარით (ანგარიში შეგიძლიათ შეავსოთ ნებისმიერი ფორმით. გამონაკლისია თანხის ნომრიდან ნომერზე გადარიცხვა).

საჩუქრად მიღებული წუთები განკუთვნილია მაგთის, ბალის და ბანის აბონენტებთან სასაუბროდ.

 • კლუბში გაწევრიანება უფასოა.

ექიმთა კლუბში გაწევრიანებისთვის მობრძანდით მაგთიკომის ნებისმიერ ოფისში, წარმოადგინეთ ცნობა სამსახურიდან და პირადობის მოწმობა.

კლუბში ვაწევრიანებთ სამედიცინო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრომელს!

კვირადღე (აქტივაცია შეჩერებულია 28.09.2020-დან)

ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ მაგთიკომის მობილურ ქსელში კვირა დღეს.

 • კვირადღეს უფასოდ და ულიმიტოდ სასაუბროდ, საჭიროა ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით მობილურიდან დახარჯოთ მინიმუმ 6 ლარი.
 • უფასოდ და ულიმიტოდ საუბარი შესაძლებელია კვირადღეს, დილის 03:00 საათიდან.
 • ჩართვა: *132#OK
 • გამორთვა: *132#OK
1-თეთრიანი ტარიფი (შეთავაზება გაუქმებულია 28.09.2020-დან)

ისაუბრეთ 1 თეთრად მაგთიკომის მობილურ ქსელში.

 • 1-თეთრიანი საუბარი შესაძლებელია მაგთიკომის მობილურ ქსელში
 • ტარიფის 30-დღიანი ღირებულება: 1
 • ზარის წამოწყება: 10 თეთრი
 • ჩართვა: 211 OK
 • გამორთვა: 2110 OK
 • ვადის გასვლის შემდეგ, ანგარიშზე საკმარისი თანხის არსებობისას, სერვისის მომდევნო თვის საფასური ჩამოგეჭრებათ ავტომატურად;
 • თუ ანგარიშზე სკამარისი თანხის არ არის, მომსახურება გაგეთიშებათ. ხელმეორედ ჩასართავად, უნდა შეავსოთ ანგარიში და კოდი აკრიფოთ ხელახლა.
მარტივი 24 (შეთავაზება გაუქმებულია 28.09.2020-დან)

პაკეტი - “მარტივი 24”

 • ულიმიტო ზარები
 • ულიმიტო SMS/MMS

პაკეტის ღირებულება: 24

ვადა: 30 დღე

პაკეტის გააქტიურება:

 • კოდით 2442 OK
 • აპლიკაციით MyMagti
 • ულიმიტო წუთები მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544XXXXXXX). საქართველოს სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი;
 • ულიმიტო წუთებით სპეც ნომრებზე დარეკვა არ არის შესაძლებელი.
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან.
 • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე.
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი - 20 მბ/წმ თვეში 22 ლარად (შეთავაზება დასრულებულია)

აქციაში ჩართვა დასრულებულია!

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი - 20 მბ/წმ თვეში 22 ლარად

საჩუქარი - უფასო ინსტალაცია

 • აქციის პირობებით სარგებლობის ვადა: ჩართვიდან 720 დღე;
 • აქციის დასრულების შემდეგ ავტომატურად გადახვალთ პაკეტზე „სტანდარტი“ (20 მბ/წმ - 30 ლარი);
 • აქცია ეხება მხოლოდ საცალო ფიზიკურ პირებს;
 • პაკეტის შეცვლის შემთხვევაში აქციის პირობები უქმდება;
 • აქციის პერიოდში ინტერნეტის სერვისის ინსტალაცია უფასოა სტანდარტული ლოკაციებისთვის;
 • აქციის პეიოდში იზღუდება დამატებითი ფასდაკლების მიღება მომსახურების საფასურის წინსწრებით (6/12 თვე) გადახდის შემთხვევაში.
საერთაშორისო ტარიფი "ჩემი მსოფლიო" (შეთავაზება გაუქმებულია 11.09.2020-დან.)

ეკონტაქტე მსოფლიოს 15 ქვეყანას 15 თეთრად.

 • ქვეყნები:
  ავსტრია, აშშ, ბელგია, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, ისრაელი, იტალია, კვიპროსი, ნიდერლანდები, რუსეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, შვედეთი, ჩინეთი.
 • ტარიფი ძალაშია კოდით 00 (იგივე +) დარეკვისას.
 • ზარის წამოწყება - 10 თეთრი.
 • 30-დღიანი სარგებლობა - 1 ლარი.
 • ვადის გასვლის შემდეგ, თუ ანგარიშზე გექნებათ საკმარისი თანხა, შეთავაზების ღირებულება ჩამოგეჭრებათ ავტომატურად;
 • თუ თანხა ვერ ჩამოიჭრა ბალანსზე თანხის არ არსებობის გამო, მომსახურება გაგეთიშებათ. ხელმეორედ ჩასართავად, უნდა შეავსოთ ანგარიში და კოდი აკრიფოთ ხელახლა.
 • ტარიფის ჩართვა: 22 15 ok
 • გამორთვა: 22 150 ok
ჯარისკაცთა კლუბი (შეთავაზება გაუქმებულია 11.09.2020-დან.)

საქართველოს ყველა სამხედროს გიწვევთ მაგთის ჯარისკაცთა კლუბში

ისარგებლეთ განსაკუთრებული პირობებით:

 • კლუბში გაწევრიანებისთანავე ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი
 • კლუბის სხვა წევრებთან ისაუბრეთ წუთში 15 თეთრად
 • ყოველთვე ანგარიშზე საჩუქრად მიიღეთ 15 წუთი*
 • კლუბში გაწევრიანება უფასოა.

ჯარისკაცთა კლუბში გაწევრიანებისთვის მობრძანდით მაგთიკომის ნებისმიერ ოფისში, წარმოადგინეთ პირადობის მოწმობა და ცნობა საქართველოს სხვადასხვა სამართალდამცავი ორგანოებიდან.

კლუბში ვაწევრიანებთ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურის ნებისმიერ თანამშრომელს!

 • 15 წუთის მისაღებად აუცილებელია, რომ თქვენი ნომრის ანგარიში წინა თვეში 5 ლარით მაინც იყოს შევსებული. (ანგარიში შეგიძლიათ შეავსოთ ნებისმიერი ფორმით. გამონაკლისია თანხის ნომრიდან ნომერზე გადარიცხვა).
 • საჩუქრად მიღებული წუთები განკუთვნილია მაგთის, ბალის და ბანის აბონენტებთან სასაუბროდ.
ბალის 1-დღიანი პაკეტები

ბევრი SMS გაქვთ გასაგზავნი დღეს? ან ინტერნეტთან წვდომა გჭირდებათ? შეიძინეთ 1-დღიანი პაკეტები - 1 ლარად

SMS პაკეტი:

 • ჩართვა: *120*4# OK
 • რაოდენობა: 200 SMS
 • ვადა: 1 დღე
 • სარგებლობა შეუძლია ბალის და ბანის აბონენტებს.

შეთავაზების აქტივაცია გაუქმებულია 27.08.2020-დან.

MB პაკეტი:

 • ჩართვა ბალი: *120*6# OK
 • ჩართვა ბანი: *155# OK
 • რაოდენობა: 100 MB
 • ვადა: 1 დღე
 • სარგებლობა შეუძლია ბალის და ბანის აბონენტებს.

შეთავაზება გაუქმებულია 17.08.2020-დან.

ფავორიტ-პაკეტი

 • ჩართვა: *120*3# OK
 • შინაარსი: 5 საათი (300 წუთი) საყვარელ ნომრებთან სასაუბროდ
 • ვადა: 1 დღე
 • სარგებლობა შეუძლია ბალის აბონენტებს.

შეთავაზება გაუქმებულია 17.08.2020-დან.

გაითვალისწინეთ:

 • თითოეული პაკეტის გამოყენების ვადაა 1 დღე (24 საათი).
 • ვადის გასვლის შემდეგ გამოუყენებელი ერთეულები გაუქმდება, თუმცა თუ ვადის გასვლამდე ხელახლა შეიძენთ იმავე პაკეტს, ერთეულები დაჯამდება და მათი გამოყენების ვადა აითვლება ბოლო შეძენიდან.
ბალის „სუპერ 1“

ესაუბრეთ 5 საყვარელ ნომერს წუთში 1 თეთრად.

 • ტარიფის გააქტიურება: 232 და OK
 • ზარის წამოწყება: 10 თეთრი
 • შეთავაზებით სარგებლობენ ბალის აბონენტები;
 • ტარიფის გამორთვა: 2320 და OK

შეთავაზების აქტივაცია გაუქმებულია 27.08.2020-დან.

ბალის SMS-ფართი

ღამის 12 საათიდან დილის 9 საათამდე გაგზავნეთ უფასო და ულიმიტო SMS-ები.

 • სერვისის ჩართვა: *102# და მიჰყევით ინსტრუქციას;
 • სერვისის 30-დღიანი სარგებლობა: 1
 • შეთავაზებით სარგებლობენ ბალის აბონენტები;
 • SMS-ები იგზავნება იმ მიმართულებით, სადაც SMS-ის გაგზავნის ფასი 1 თეთრია.

შეთავაზების აქტივაცია გაუქმებულია 27.08.2020-დან.

წუთობრივი პაკეტები

30 წთ - 5 , 60 წთ - 10 , 150 წუთი - 15 .

შეთავაზება გაუქმებულია: 11.09.20-დან


400 წთ - 30 ლარად და 1000 წთ - 60 ლარად.

შეთავაზება გაუქმებულია 17.08.2020-დან

SMS/MMS პაკეტი

150 SMS/MMS – 1.5

შეთავაზება გაუქმებულია 07.09.2020-დან

0-თეთრიანი საუბარი საყვარელ ნომერთან

ესაუბრეთ ერთ არჩეულ ნომერს წუთში 0 თეთრად.

 • სერვისით სარგებლობა შეუძლიათ მაგთის აბონენტებს
 • ჩართვა: *102#OK;
 • ტარიფის 30-დღიანი ღირებულება: 1;
 • ზარის წამოწყება: 5 თეთრი;
 • საყვარელი ნომრის შეცვლა (1): *102#OK;
 • საყვარელი ნომერი უნდა იყოს მაგთიკომის მობილური ქსელის აბონენტი.
 • გაითვალისწინეთ, შემდეგი თვის საფასური არ ჩამოიჭრება ავტომატურად. აქციის გასაგრძელებლად აუცილებელია კოდის აკრიფოთ ხელახლა.

შეთავაზების აქტივაცია გაუქმებულია 27.08.2020-დან.

30%-იანი ფასდაკლება საერთაშორისო ზარებზე

მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება საერთაშორისო ზარებზე.

 • ჩართვა: *102#OK;
 • ფასდაკლების ღირებულება 30 დღით: 1 ლარი;
 • შეთავაზების 30-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ, საჭიროა ხელახლა აკრიფოთ აქტივაციის კოდი. ამის შემდეგ, მომსახურებით სარგებლობის საფასური ანგარიშიდან ჩამოგეჭრებათ ავტომატურად.
 • ფასდაკლების მისაღებად ნომრის წინ აკრიფეთ კოდი 00.
 • გაითვალისწინეთ: ესტონეთის მიმართულებით გარკვეულ კოდებზე დარეკავთ სტანდარტული ტარიფით.

შეთავაზების აქტივაცია გაუქმებულია 27.08.2020-დან.

რეგიონული საერთაშორისო ტარიფი

აღნიშნული ტარიფით სარგებლობა შეგიძლიათ მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიიდან, კოდით ნული ნული (00).

რუსეთსა და სომხეთში წუთი - 20 თეთრი;

ზარის წამოწყება - 10 თეთრი.

ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის საფასურია 1 ლარი.

ტარიფის გააქტიურება - დარეკეთ 4545

 • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფის გააქტიურება შეუძლიათ მაგთის არაკორპორაციულ, ბალისა და ბანის აბონენტებს.
 • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფის გააქტიურება შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერი ადგილიდან.
 • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიიდან.
 • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფით სარგებლობა შესაძლებელია კოდით - 00.
 • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფის გათიშვა - დარეკეთ 45450

შეთავაზების აქტივაცია გაუქმებულია 27.08.2020-დან.

პაკეტი „ინტერმეტი“ (შეთავაზება გაუქმებულია 17.08.2020-დან).

ინტერმეტი - ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მაგთის ხარისხით.

 • პაკეტის ღირებულება - 2
 • მოქმედების ვადა - აქტივაციიდან 5 საათი
 • პაკეტის გააქტიურება: *152# OK
პაკეტი „ულიმიტო 60“ (შეთავაზება გაუქმებულია 17.08.2020-დან).

ულიმიტო 4.5G ინტერნეტი მთელი თვე - 60 ლარად.

პაკეტის გააქტიურება: კოდით *160# OK

4.5G ქსელის სიჩქარით მიიღებთ 50 000 მბ-ს, 50 000 მბ-ის გახარჯვის შემდეგ ინტერნეტის სიჩქარე შემცირდება 256კბ/წმ-მდე.

MB პაკეტი ბალისა და ბანისთვის (შეთავაზება გაუქმებულია 17.08.2020-დან).
 • ჩართვა ბალი: *120*6# OK
 • ჩართვა ბანი: *155# OK
 • რაოდენობა: 100 MB
 • ვადა: 1 დღე
 • სარგებლობა შეუძლია ბალის და ბანის აბონენტებს.
მაგთის ტარიფი „I ალტერნატიული“ ((ტარიფი გაუქმებულია 04.11.21-დან))
გაითვალისწინეთ, რომ 04.11.21-დან სატარიფო გეგმაში შევიდა ცვლილება სახელწოდებასა და პირობებში, კერძოდ:
სატარიფო გეგმის ახალი სახელწოდება - „უნივერსალი“.
ტარიფები: 
წუთის ფასი მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 10 თეთრი (ზარის წამოწყების საფასური - 10 თეთრი);
წუთის ფასი საქართველოს სხვა ქსელების აბონენტებთან - 24 თეთრი.

 • მაგთის, ბალის, ბანის, მაგთი ფიქსისა და საქართველოს ნებისმიერ ფიქსირებულ ქსელზე - წუთში 5 თეთრი;
 • ჯეოსელისა და ბილაინის მიმართულებით - წუთში 18 თეთრი;
 • ზარის წამოწყების ღირებულება - 10 თეთრი.
 • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთში 24 თეთრი.
მაგთის ტარიფი „საერთაშორისო“ (ტარიფის ჩართვა შეჩერებულია)
 • მაგთი, ბალი, ბანი - წუთში 5 თეთრი
 • ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - 15 თეთრი
 • ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა - 5 თეთრი
 • დსთ-ის ქვეყნები - 25 თეთრი
 • ევროპა - 35 თეთრი
 • ჩინეთი, ინდოეთი, ირანი, ერაყი, ჰონკონგი, იაპონია და სინგაპური - 35 თეთრი;
 • მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებზე მოქმედებს მაგთის სტანდარტული საერთაშორისო ტარიფი - 90 თეთრი.
 • ზარის წამოწყების ღირებულებაა 10 თეთრი.
 • საერთაშორისო ტარიფები ძალაშია კოდი 00-ით სარგებლობისას.
 • საქართველოს სხვა ქსელები - 24 თეთრი

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
ესტონეთის მიმართულებით გარკვეულ კოდებზე დარეკავთ სტანდარტული ტარიფით (90 თეთრი).

გაითვალისწინეთ, რომ 27.09.20-დან აღარ არის შესაძლებელი ტარიფით "საერთაშორისო" სარგებლობა. ადგილობრივ და საერთაშორისო მიმართულებით დარეკვისას ისარგებლებთ სტანდარტული პირობებით.

ფერმერთა კლუბი (შეთავაზების გაუქმებულია 07.09.2020-დან.)

საქართველოს ყველა მევენახეს, მებაღესა და სხვა, აგრარულ სფეროში დასაქმებულ ადამიანს გიწვევთ მაგთის ფერმერთა კლუბში

მობრძანდით მაგთიკომის მომსახურების ნებისმიერ ოფისში, გაწევრიანდით ფერმერთა კლუბში და საჩუქრად მიიღეთ:

 • 15 წუთი მაგთის, ბალის და ბანის აბონენტებთან სასაუბროდ
 • ყოველთვე 15 წუთი, თუ თქვენი ნომრის ანგარიში გააქტიურდება თვეში მინიმუმ 5 ლარით. (ანგარიში შეგიძლიათ შეავსოთ ნებისმიერი ფორმით. გამონაკლისია თანხის ნომრიდან ნომერზე გადარიცხვა).
 • კლუბში გაწევრიანება უფასოა.

კლუბში გაწევრიანებისთვის აუცილებელია, რომ თქვენს პირადობის დამადასტურებელ საბუთში საცხოვრებელ ადგილად მითითებული იყოს სოფელი ან დაბა.

ბანი უნივერსალი (შეთავაზება გაუქმებულია 30.10.2020 -დან)
 • ისაუბრეთ და გაგზავნეთ SMS/MMS-ები "საყვარელ ნომერთან" - 0 თეთრად;
 • მაგთის, ბალის, ბანის, ჯეოსელის, ბილაინის და საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - წუთი 7 თეთრი;
 • ზარის წამოწყების საფასურია 10 თეთრი.
 • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი;

ჩართვის ღირებულება - 1 ლარი.

"საყვარელ ნომრად" შეგიძლიათ აირჩიოთ მაგთის, ბალის ან ბანის ნომერი:

პირველი არჩევა უფასოა, ნომრის შეცვლა შეგიძლიათ ნებისმიერი სიხშირით, 50 თეთრად.

"საყვარელი ნომრის"არჩევა: # 7700 # ცხრანიშნა ნომერი (599XXXXXX), OK.

"საყვარელი ნომრის"შეხსენება: # 7700 # 1, OK. ინფორმაციას მიიღებთ SMS -ის სახით.

ბანის ტარიფი „მსოფლიო“ (ტარიფის ჩართვა შეჩერებულია)
 • წუთში 2 თეთრად ესაუბრეთ მაგთის, ბალისა და ბანის აბონენტებს,
 • ჯეოსელის, ბილაინის და საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - წუთი 20 თეთრი
 • ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში დარეკავთ წუთში 5 თეთრად;
 • დსთ-ის ქვეყნებში - წუთში 20 თეთრად;
 • ევროპისა და აზიის ქვეყნებში - 30 თეთრად;
 • მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში - 1.91 ლარად.
 • ნებისმიერი მიმართულების ზარის წამოწყების ღირებულებაა 10 თეთრი.
 • საერთაშორისო ტარიფები ძალაშია კოდი 00-ით სარგებლობისას.
 • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
ესტონეთის მიმართულებით გარკვეულ კოდებზე დარეკავთ სტანდარტული ტარიფით.

გაითვალისწინეთ, რომ 17.09.20-დან აღარ არის შესაძლებელი ტარიფით "მსოფლიო" სარგებლობა. ადგილობრივ და საერთაშორისო მიმართულებით დარეკვისას ისარგებლებთ სტანდარტული პირობებით.

წუთი 10 თეთრი - ბანის ძველი სტანდარტული ტარიფი (ტარიფი გაუქმებულია 04.11.21-დან)
გაითვალისწინეთ, რომ 04.11.21-დან სატარიფო გეგმაში შევიდა ცვლილება სახელწოდებასა და პირობებში, კერძოდ:
სატარიფო გეგმის ახალი სახელწოდება - „უნივერსალი“.
ტარიფები: 
წუთის ფასი მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 10 თეთრი (ზარის წამოწყების საფასური - 10 თეთრი);
წუთის ფასი საქართველოს სხვა ქსელების აბონენტებთან - 24 თეთრი.

 • მაგთი, ბანი, ბალი, ჯეოსელი, ბილაინი და საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - წუთი 10 თეთრი;
 • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი;
 • 1მბ ინტერნეტი - 10 თეთრი;
 • 1 SMS - 6 თეთრი.

!აბონენტები, რომელთაც გააქტიურებული აქვთ 10 თეთრიანი ტარიფი, ისარგებლებენ აღნიშნული პირობებით მანამ, სანამ თავად არ შეიცვლიან სატარიფო გეგმას.

ტარიფის შეცვლის შემთხვევაში აღარ იქნება შესაძლებელი 10 თეთრიან ტარიფზე დაბრუნება.

ბანი „ზერო“ (შეთავაზება გაუქმებულია 28.09.2020-დან)
 • მაგთის, ბალისა და ბანის მიმართულებით - წუთი 0 თეთრი;
  ჯეოსელი, ბილაინი, საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - წუთი 7 თეთრი.
  ზარის წამოწყების ღირებულება - 10 თეთრი;
  ერთიანი ზარის ყოველი 10 წუთის შემდგეგ ჩამოგეჭრებათ 10 თეთრი.
 • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი.

აღნიშნული ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის ღირებულებაა 1 ლარი.

ტარიფის გამორთვა: * 001, OK.

ბანის ტარიფი „I ალტერნატიული“ (ტარიფი გაუქმებულია 04.11.21-დან)
გაითვალისწინეთ, რომ 04.11.21-დან სატარიფო გეგმაში შევიდა ცვლილება სახელწოდებასა და პირობებში, კერძოდ:
სატარიფო გეგმის ახალი სახელწოდება - „უნივერსალი“.
ტარიფები: 
წუთის ფასი მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 10 თეთრი (ზარის წამოწყების საფასური - 10 თეთრი);
წუთის ფასი საქართველოს სხვა ქსელების აბონენტებთან - 24 თეთრი.

 • ბანი - ბანი – წუთი 4 თეთრი;
 • ბანი - მაგთი, ბალი, მაგთი ფიქსი, საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - წუთი 12 თეთრი;
 • ჯეოსელის და ბილაინის ქსელი - წუთი 16 თეთრი;
 • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი;

თუ გსურთ სტანდარტულ ტარიფზე დაბრუნება დარეკეთ ნომერზე 2010.

ტარიფის შეცვლის ღირებულება - 1 ლარი.

გაითვალისწინეთ, რომ I ალტერნატიული ტარიფის ჩართვა შეჩერებულია და შეცვლის შემთხვევაში უკან ვერ დაბრუნდებით.

ბანის ტარიფი „II ალტერნატიული“ (ტარიფი გაუქმებულია 04.11.21-დან)
გაითვალისწინეთ, რომ 04.11.21-დან სატარიფო გეგმაში შევიდა ცვლილება სახელწოდებასა და პირობებში, კერძოდ:
სატარიფო გეგმის ახალი სახელწოდება - „უნივერსალი“.
ტარიფები: 
წუთის ფასი მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 10 თეთრი (ზარის წამოწყების საფასური - 10 თეთრი);
წუთის ფასი საქართველოს სხვა ქსელების აბონენტებთან - 24 თეთრი.

 • ბანი - ბანი - წუთი 2 თეთრი;
 • მაგთის, ბალის, ჯეოსელის, ბილაინის და საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - წუთი 15 თეთრი;
 • საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი;

თუ გსურთ სტანდარტულ ტარიფზე დაბრუნება დარეკეთ ნომერზე 2010.

ტარიფის შეცვლის ღირებულება - 1 ლარი.

გაითვალისწინეთ, რომ II ალტერნატიული ტარიფის ჩართვა შეჩერებულია და შეცვლის შემთხვევაში უკან ვერ დაბრუნდებით.

მომსახურების ღირებულება მითითებულია დღგ-ს ჩათვლით.

მაგთის ძველი სტანდარტული ტარიფი (ტარიფი გაუქმებულია 04.11.21-დან)
გაითვალისწინეთ, რომ 04.11.21-დან სატარიფო გეგმაში შევიდა ცვლილება სახელწოდებასა და პირობებში, კერძოდ:
სატარიფო გეგმის ახალი სახელწოდება - „უნივერსალი“.
ტარიფები: 
წუთის ფასი მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 10 თეთრი (ზარის წამოწყების საფასური - 10 თეთრი);
წუთის ფასი საქართველოს სხვა ქსელების აბონენტებთან - 24 თეთრი.

 • პირველი წუთი ნებისმიერი მიმართულებით - 24 თეთრი;
 • პირველი წუთის შემდეგ მაგთის ქსელში - 1 თეთრი;
 • პირველი წუთის შემდეგ სხვა ქსელებზე - 12 თეთრი