კოქტეილი

 • კოქტეილი 60
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  60
  30 დღე
  6060
  კოქტეილი 30
  3000 MB
  ულიმიტო
  ულიმიტო
  30
  30 დღე
  3030
  კოქტეილი 10
  1000 MB
  ულიმიტო
  წუთები მაგთის ქსელში
  ულიმიტო
  10
  30 დღე
  8181
 • 0 აქცია
  ინტერნეტი
  წუთები
  SMS
  მოქმედების ვადა
  დამატებითი ინფორმაცია
  • კოქტეილის შესაქმნელად უნდა აირჩიოთ მინიმუმ 2 კომპონენტი;
  • კოქტეილის შექმნისას (შეძენისას) მისი საფასური განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით;
  • შეძენილი ერთეულები არ ჯამდება და ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • წუთების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებით:
   • წუთები საქართველოში: მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
   • წუთები მაგთიკომში: მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით;
  • საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებთან და ნომრებზე, რომლებიც იწყება კოდით +99544: იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფი;
  • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ასევე კოდით +99544 დაწყებულ მიმართულებაზე;
  • პაკეტის ფარგლებში შეძენილი SMS/MMS ერთეულები არ გამოიყენება საერთაშორისო მიმართულბებზე;
  • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“;
  • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე, ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი;
  • თუ თქვენ უკვე სარგებლობთ რომელიმე კოქტეილით და გაიაქტიურებთ სხვა ან იმავე კოქტეილს, მოქმედი კოქტეილი და ერთეულები გაუქმდება.
 • კორპორაციული შერეული პაკეტების და კოქტეილის პირობები

  • წუთები ვრცელდება მაგთის, სილქნეტი/ჯეოსელის, ბილაინისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
  • საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებთან და ნომრებზე, რომლებიც იწყება კოდით +99544: იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფი;
  • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
  • უფასო წუთები და SMS-ები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე;
  • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს „კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს“;
  • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე,
   ვიდეოზარის ღირებულებაა: 1 წუთი - 35 თეთრი;